Fundacja Ad Operam

Karolina Błędowska

Karolina Błędowska – skrzypce

Studentka Akademii Muzycznej w Krakowie. Swoje umiejętności doskonaliła także w czasie wielu kursów mistrzowskich pod kierunkiem wybitnych pedagogów, z których należy wymienić prof. Grigorija Zhyslina czy prof. Sirkkę-Lissę Kaakinen-Pilch.

Działalność artystyczną wiąże przede wszystkim z kameralistyką i grą w orkiestrze. Współpracuje z wieloma zespołami, m.in. Młodzieżową Orkiestrą Kameralną „Fresco Sonare”. Występowała pod batutą takich dyrygentów jak Nevill Marriner, Ingolf Wunder i Joshua Rifkin. Posiada również bogate doświadczenie w dziedzinie kameralistyki. Jest długoletnią uczestniczką i prowadzącą kursów „International Musical Friendship”. Współpracuje na stałe z niemieckim zespołem “Ensemble Amaryllis”. Oprócz repertuaru współczesnego, wykonuje również muzykę barokową na historycznych instrumentach. Poza działalnością koncertową aktywnie włącza się w animację życia muzycznego, jako członek Zarządu Stowarzyszenia ArtSonore. Jest również stypendystką Prezesa Rady Ministrów i Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie.