Fundacja Ad Operam

Ksenia Orłowska

Ksenia Orłowska

W Częstochowie ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia im. Marcina Józefa Żebrowskiego w klasie fletu poprzecznego. Jest również absolwentką Wydziału Sztuki Akademii im. Jana Długosza w specjalności pedagogiki instrumentalnej oraz kierunku Edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej. Od 2013 roku związana z Krakowem, w którym podjęła studia na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej, w zakresie gry na flecie traverso.

powrót >>>