Fundacja Ad Operam

Zuzanna Kiełbasińska

Zuzanna Kiełbasińska

Altowiolistka, absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie. Obecnie studentka I roku studiów magisterskich na Międzywydziałowych Indywidualnych Studiach Humanistycznych (kierunek wiodący: Etnologia i Antropologia Kulturowa). Prowadzi także zajęcia umuzykalniające dla dzieci.