Fundacja Ad Operam

FUNDACJA

Fundacja Promocji Kultury i Sztuki Ad Operam powstała w 2015 roku w Krakowie w celu koordynacji i promocji działalności kulturalnej oraz wsparcia rozwoju artystów.


Naszą misją jest poprawa dostępu do wydarzeń artystycznych dla społeczeństwa oraz wsparcie wykonawców w zakresie rozwoju kariery i możliwości zawodowych.


Od 2015 roku Fundacja organizuje liczne koncerty, występy i imprezy kulturalne. Pod opieką Fundacji działają zawodowi artyści i zespoły młodego pokolenia, których pasja przyciąga wciąż nową publiczność. Współpracujemy z sukcesem z wielkimi ośrodkami medialnymi, przyczyniając się do popularyzacji muzyki i innych dziedzin sztuki w naszym regionie i nie tylko.

Cele statutowe

Celem statutowym Fundacji jest działalność kulturalno-oświatowa, szczególnie w zakresie wspierania i promocji działalności kulturalnej w obszarze wszystkich dziedzin kultury i sztuki oraz wsparcia rozwoju artystów. Fundacja zamierza realizować go poprzez organizację i promocję wydarzeń kulturalnych, opiekę artystyczną nad zespołami i artystami oraz działalność informacyjno-edukacyjną dla społeczeństwa.

Szczegółowa działalność Fundacji:

1. promocja działalności instytucji kulturalnych, promocja imprez kulturalnych oraz działalności artystów polskich,

2. organizacja oraz współorganizacja wydarzeń kulturalno-edukacyjnych promujących kulturę i sztukę oraz artystów,

3. opieka artystyczna nad zespołami, grupami artystów i artystami indywidualnymi, wybieranymi przez Fundację,

4. szkolenia, warsztaty oraz poradnictwo dla polskich artystów,

5. działalność wydawnicza,

6. prowadzenie portalu internetowego dla artystów oraz melomanów,

7. organizowanie koncertów, cykli koncertów, występów, konkursów oraz oprawy muzycznej
wydarzeń różnego typu,

8. udzielanie pomocy organizacyjnej, finansowej oraz rzeczowej dla osób i jednostek podejmujących i prowadzących działalność zgodną z celami Fundacji.

Współpraca

Zapraszamy do współpracy wszelkie instytucje oraz organizacje związane z szeroko pojętą kulturą. Służymy wsparciem w organizacji wszelkiego typu wydarzeń kulturalnych. Posiadamy doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z programów krajowych oraz zagranicznych. Jesteśmy w stanie zaoferować pomoc w obszarze organizacyjnym, logistycznym, prawnym, księgowym, a zwłaszcza promocyjnym, co jest podstawowym celem istnienia fundacji. Zajmujemy się również organizacją całościową koncertów, występów, recitali, spektakli, oprawy artystycznej wydarzeń, uroczystości i innych.

Posiadamy stałą bazę artystów współpracujących z nami i zachęcamy chętnych do kontaktu!