Fundacja Ad Operam

Historia

Fundacja Promocji Kultury i Sztuki Ad Operam powstała w 2015 roku jako realna odpowiedź na potrzeby kulturalne i artystyczne mieszkańców Krakowa. Jej założycielki, obie związane ze środowiskiem muzycznym, od lat obserwowały rosnące zapotrzebowanie na miejsce, w którym zdolni i wykształceni krakowscy artyści będą mogli pracować w zawodzie i zarabiać na życie. Kraków jest miastem kultury, nie zapewnia jednak wystarczająco przestrzeni zawodowej dla artystów. Zdolni wyjeżdżają więc za granicę w poszukiwaniu wakatów, choć woleliby zostać w Polsce. Nadszedł więc czas, by inicjatywa przeszła w ręce samych twórców sztuki, którzy jak nikt inny znają swoje możliwości i potrzeby. Nazwa Fundacji – „Ad Operam” oznacza po łacinie „do dzieła!”

Inicjatywa zrodziła się podczas rozmów, skąd przeniesiono ją do kancelarii i podpisano w formie Aktu Założycielskiego dnia 4 marca 2015 roku. Statut Fundacji został podpisany przez Fundatorów i przyjęty przez Sąd Administracyjny dla miasta Krakowa dnia 18 marca 2015 roku.

W 2015 roku Fundacja podjęła się organizacji oprawy muzycznej Graduacji Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II w Sanktuarium w Łagiewnikach w Krakowie, oprawy muzycznej wielu uroczystości ślubnych oraz pomocy organizacyjnej przy promocji i koordynacji koncertów w Krakowie.

Na rok 2016 szykuje się wiele dużych przedsięwzięć artystycznych, m.in. cykl koncertów: „Muzyka sakralna przez wieki – tradycja – współczesność”, koncert charytatywny dla osób starszych i niepełnosprawnych, koncert muzyki dawnej, koncert muzyki operowej oraz warsztaty dla śpiewaków.