Fundacja Ad Operam

Ogłoszenia o zamówieniach

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniami o zamówieniach. Oferty można składać na adres mailowy: fundacja@adoperam.com.pl

  1. Zapytanie ofertowe nr ZO 1/2020 – Projekt plakatów promujących oraz okładki albumu. Termin składania: 2.09.2020. POBIERZ
  2. Zapytanie ofertowe nr ZO 2/2020 – Projekt okładki albumu koncepcyjnego. Termin składania: 2.09.2020 POBIERZ
  3. Zapytanie ofertowe nr ZO 3/2020 – Projekt plakatów promujących oraz animacji reklamowej. Termin składania: 2.09.2020 POBIERZ
  4. Zapytanie ofertowe nr ZO 4/2020 – Realizacja nagrania albumu wraz z obróbką plików i mix-masteringiem. Termin składania ofert: 7.09.2020 POBIERZ